La tramuntana és el vent amb més significat de les comarques gironines. La seva presència ocasiona incidències de tota mena, que desvetllen un ampli interès. El fil conductor d'aquest quadern ha estat els efectes d'aquest fenomen meteorològic sobre l'agricultura, la navegació aèria, l'energia eòlica, els suïcidis, la geologia, la inspiració artística. l'impacte ambiental, les destruccions d'obra civil, les manifestacions culturals, etc., complementat amb nombroses referències literàries i periodístiques, des de l'antiguitat fins als autors contemporanis.