Art i artistes al Ripollès

Any de publicació
2018
Número pàgines
96
ISBN
978-84-15808-57-2
Preu
14 €

La intenció d'aquest volum és donar a conèixer les activitats artístiques a la comarca del Ripollès al llarg dels segles XIX i XX i els primers anys del XXI, en un espai i un temps en què els pintors preponderaven sobre els seus homòlegs escultors i arquitectes.

Les obres sorgides d'aquest procés creatiu queden reflectides al llarg d'aquestes pàgines, que han estat escrites, reiterant el paràgraf inicial, amb la voluntat tant de donar testimoni de la mirada creativa d'aquests artistes com de poder ser una eina útil per apropar, en la mesura del possible, l'art i els artistes del i al Ripollès al lector interessat.