Aquesta monografia és el primer llibre que fa una descripció del municipi de Serinyà des de tots els punts de vista i tocant tots els elements que s'hi poden relacionar. Des del vessant històric, comença per la prehistòria i arriba fins al dia d'avui. El llibre també repassa altres assumptes, com l'entorn natural, la vida social, el desenvolupament del municipi modern o els darrers equipaments que s'han posat en marxa, entre molts altres temes.