Ogassa

Any de publicació
2011
Número pàgines
96
ISBN
978-84-96747-79-1
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- Cims i muntanyes

2- Història geològica. Els fòssils.

3- Fonts, safarejos i aiguats

4- Demografia

5- El castell de Pena

6- Sant Martí d'Ogassa

7- Sant Martí de Surroca

8- Sant Julià de Saltor

9- Santa Maria de Vidabona

-- Ntra. Sra. de Vidabona i de França

10- Les forests comunals

11- Agricultura i ramaderia

12- Les cases de pagès

13- Els molins fariners

14- Les fàbriques de ciment

15- L'explotació minera. Període 1761-1890

-- Les mines de carbó

16- L'explotació minera. Període 1891-1967

-- Personatges rellevants

17- Les altres societats mineres

18- El patrimoni miner

19- Surroca de Baix i el Prat del Pinter

20- La capella de Santa Bàrbara

21- La festa major

22- La carretera Ogassa-Sant Joan

23- Política i vida quotidiana (1910-1930)

24- Festes i activitats lúdiques

-- Els goigs

25- L'ensenyament

26- L'escorxador municipal

27- El moviment obrer

28- Entitats i associacions

29- La cooperativa la Surroquina

30- Període 1931-1936

31- La Guerra Civil

32- La postguerra

-- Fer el servei militar a les mines

33- Botigues i comerços

34- El Cercle Recreatiu

35- El Full Informatiu

36- Ballets i gegants

37- Ogassa avui

38- La compra del poble

-- Bibliografia, agraïments i fonts