-- Situació

-- Cronologia

1- Els primers segles

2- Farners

3- Sant Pere Cercada

4- Castanyet

5- Sant Miquel de Cladells

6- Sant Salvi i Santa Maria de Bellver

7- La població

8- La porta de "les terres de muntanya"

-- Els segadors

9- L'església parroquial

10- Sant Sebastià i el pelegrí de Tossa

11- Comunicacions i activitats productives

12- L'evolució urbana

13- Fires i mercats

14- La vida municipal al segle XIX

-- La casa Farners

15- La Restauració

16- L'Ajuntament i els alcaldes

17- Els sectors socials

18- Les entitats lúdiques i culturals

-- Els noms dels carrers

19- La Segona República

20- La Guerra Civil

21- L'Ateneu, el Casal, el Cercle

22- El franquisme

23- El Mil·lenari

24- La democràcia

-- Les fonts

25- L'ensenyament

26- Cobles i sardanes

27- Cors i sardanes

28- El teatre

-- El balneari

29- La premsa

30- Els arxius

31- La biblioteca

32- Les festes

33- La festa major

-- Les teules

34- Esports

35- El nom i l'escut

36- Santa Coloma, terra de savis

37- ... i de sants

-- Agraïments i bibliografia