Maçanet de Cabrenys

Any de publicació
1997
Número pàgines
96
ISBN
84-86812-71-2
Preu
14 €

-- Situació

-- Cronologia

1- Temps antic

2- La natura

3- Les capelles romàniques

4- L'església de Sant Martí

5- El santuari de les Salines

-- Els senyors de Maçanet

6- Els castells

-- La barra de Rotlan

7- La muntanya del Comú

8- Els molins

9- Els pous de la neu

10- La vila

11- Evolució demogràfica

12- El veïnat de Tapis

13- L'explotació del bosc

14- La indústria del ferro

15- Teixits, espardenyes i taps

-- Guerres i trifulgues

16- Les mines

17- La fàbrica

18- Els masos

19- El plet de les campanes

20- Les fonts

-- Ramon Roger

21- L'ensenyament i les escoles

22- Vida associativa

23- L'electricitat

24- L'escarabat de la patata

25- El contraban

26- La Repúblicaç

27- La Guerra Civil

28- La retirada i la postguerra

29- El franquisme

30- La transició i la democràcia

-- Personatges

31- L'agermanament amb Reiners

32- La loteria

33- El turisme

34- La cacera

35- El futbol

36- Cinema i teatre

-- La carretera de Costoja

37- Festes i lleure

-- Bibliografia, agraïments i procedència de les fotografies i il·lustracions