LA MEMÒRIA DE PEDRA. LES LÀPIDES SEPULCRALS DEL PLA DE LA CATEDRAL DE GIRONA, d'una banda, registra i recupera el patrimoni lapidari del pla de la catedral de Girona, que, per diferents circumstàncies, està força malmès i oblidat; i, d'una altra banda, documenta i analitza la història dels enterraments que s'han realitzat en aquest espai i la sociologia dels que hi són inhumats. Les cent sis làpides encastades al paviment de la gran nau gòtica de la Seu gironina, totes elles fabricades entre els anys 1601 i 1963, han estat fidelment dibuixades, amb els seus escuts, els seus epitafis, les seves vores decoratives i les imperfeccions produïdes pel pas del temps. Els epitafis han estat transcrits, interpretats i traduïts del llatí al català. Sota les làpides resta la immaterialitat dels difunts, bisbes i canonges, ara cinis, pulvis et nihil i, en el passat, individus nascuts en unes famílies de notables, membres d'un col·lectiu amb una particular cultura i mentalitat, i representants destacats de la societat de l'Antic Règim. Per arribar a copsar aquest vessant humà, al testimoni dels epitafis s'ha afegit una minuciosa i acurada tasca arxivística que ha permès de donar vida a la pedra per tal d'aconseguir una veritable història social del patrimoni cultural.