Els serveis socials. Una visió històrica

Any de publicació
2005
Número pàgines
446
ISBN
84-95187-72-8
Preu
24 €

-Pròleg

-Introducció

 

PRIMERA PART

-Aspectes terminològics i conceptuals

-Els serveis socials

-Termes relacionats

-Dimensions operatives

-Delimitacions conceptuals

 

SEGONA PART

-Antecedents històrics

-La pobresa i la caritat medieval

-Els canvis a partir del Renaixement

-La fi de l'absolutisme i la industrialització

-Les experiències d'autogovern català

-La dictadura franquista

-Les principals actuacions

-Consideracions finals

 

TERCERA PART

-Els serveis socials actuals

-La transició

-Els serveis socials de la democràcia

-Altres contribucions inicials

-La definició del model i la seva organització

-Implementació del sistema

-Els canvis de final de segle

-L'ordenament territorial i els serveis socials

-La situació dels serveis socials al final de segle

 

-Epíleg

-Bibliografia i fonts documentals

-Abreviacions