Teregunné. Els immigrants gambians: un viatge d'anada i tornada

Any de publicació
2003
Número pàgines
256
ISBN
84-95187-32-9 (Teregunné)
Preu
24 €

-Pròleg

-Introducció

-Presentació

-Motivacions personals

-Objectius

-Estructura del llibre

 

PRIMERA PART

-El fenomen migratori

-Conceptualització bàsica a l'entorn del fenomen migratori

-Evolució històrica dels moviments migratoris

-Perspectives teòriques a l'entorn del procés migratori

-Els immigrants: actors socials

-Les migracions en le context de l'Àfrica Subsahariana

-Aclariments terminològics

-Metodologia emprada

-Introducció

-Treball de camp en el país de destí

-Treball de camp en el país d'origen

 

SEGONA PART

-El context d'origen

-Geografia

-Història

-Política

-Economia

-Demografia

-Estructura ètnica

-Societat

-Família

-Socialització infantil

-Religió

-L'ecolarització a Gàmbia

-El sistema educatiu colonial gambià

-La situació de l'educació de model britànic a partir de la independència de

 Gàmbia

-El sistema educatiu de model britànic a l'actualitat

-L'educació alcorànica

-La situació educativa a les zones rurals

-L'escolarització dels fills i filles d'ètnia sarahule

-L'educació gambiana en el context internacional

-Els soninkés

-Presentació històrica dels soninkés

-Història de les migracions soninkés

-L'emigració com a tret constitutiu de la identitat soninké

-Alguns trets característics del grup sarahule de Gàmbia

 

TERCERA PART

-El context d'arribada dels immigrants gambians

-Llocs d'establiment

-Trajectòries migratòries

-Els immigrants gambians en els municipis d'estudi

-Situació dels immigrants gambians en els municipis d'estudi

-Fills i filles d'immigrants gambians en els municipis d'estudi

-La socialització infantil

-L'escolarització

-La integració dels alumnes d'origen gambià a l'ecola

-El retorn de la mainada d'origen gambià al país d'origen dels pares

 

QUARTA PART

-Reflexions finals

-Recursos i propostes

-Abreviacions

-Glossari i fraseologia en llengua sarahule

-Bibliografia

-Annexos