En aquests moments de fort creixement demogràfic de Celrà, l'edició d'aquest llibre vol donar a conèixer els aspectes més significatius del passat del poble. S'hi ofereix una visió de caràcter general sobre la història del municipi, amb voluntat de servir al lector més interessat com a introducció a d'altres treballs ja publicats o, fins i tot, per engrescar-lo a investigar esdeveniments històrics fins ara inèdits.