2.2.1 Les formes de tractament

En els textos administratius en general, és molt útil el tractament de vós, perquè presenta la mateixa forma per al masculí i per al femení, en singular i en plural, i, per tant, serveix per a un o diversos destinataris i per a dones i homes. En canvi, el tractament de vostè/vostès exigeix pronoms diferents segons el sexe del destinatari. Compareu els exemples següents:

Aprofito aquesta avinentesa per saludar-vos ben atentament. [Tractament de vós].

Us adrecem aquesta carta a fi de [...]. [Tractament de vós].

 

En canvi, amb el tractament de vostè, caldria dir:

Aprofito aquesta avinentesa per saludar-lo/saludar-la/saludar-los/saludar-les ben atentament.

Li/Els adrecem aquesta carta a fi de [...].

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088