Els contractes de concessió de serveis tenen un termini de durada limitat (vint-i-cinc anys en la majoria de casos), el qual s’ha de calcular en funció dels serveis que constitueixin el seu objecte. Si la concessió de serveis sobrepassa el termini de cinc anys, la seva durada màxima no pot excedir el temps que es calculi raonable perquè el concessionari recuperi les inversions efectuades per a l’explotació dels serveis (tant les inversions inicials com les efectuades durant la vida de la concessió), juntament amb un rendiment sobre el capital invertit, tenint en compte les inversions necessàries per assolir els objectius contractuals específics.

Aquesta aplicació, en base a la fórmula de càlcul del període de recuperació de la inversió establerta en el Real Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola, permet donar una orientació clara als òrgans de contractació sobre la durada de les concessions de serveis, per tal que puguin prendre millors decisions sobre els futurs contractes públics.
DADES GENERALS
Any *Cobraments * [1]Pagaments * [2]
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris
[1]: Cobraments: PBL-IVA
[2]: Pagaments: excloure amortitzacions
TORNA A iPLECS
Sessió Finalitzada
Heu restat massa temps inoperatius i s'ha tancat la vostra sessió. Torneu-vos a autenticar per entrar de nou.