Diputació de Girona

Finalitat

La finalitat principal del programa és fomentar el coneixement i la protecció del patrimoni cultural entre els joves, amb el convenciment que l'educació és el millor aval per a la defensa del llegat cultural. De la mateixa manera, mitjançant la interpretació preparada per als professionals dels diferents espais, es vol aconseguir que els escolars assimilin el patrimoni com a propi i en desenvolupin la identitat cultural.

Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088