A qui s'adreça

El programa de patrimoni cultural i de la memòria històrica s'adreça, d'una banda, al servei didàctic dels centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i de la memòria històrica. Entenem per patrimoni cultural, en el seu significat més ampli, tant les obres dels seus artistes, arquitectes, músics, escriptors i savis, com les creacions anònimes, sorgides de l'ànima popular i el conjunt de valors que donen sentit a la vida, és a dir, les obres materials i no materials que expressen la creativitat del poble, la llengua, els rituals, les creences, els llocs i monuments històrics, la literatura, les obres d'art, els arxius i les biblioteques. D'una altra banda, dirigeix una àmplia oferta didàctica als centres escolars per tal que puguin completar la formació dels estudiants i comprendre el patrimoni cultural de la mà dels propis gestors.

v