Presentació

"Del mar als cims" és un programa d'educació ambiental promogut per la Diputació de Girona que ofereix activitats d'educació en la natura i coneixement dels espais naturals de les comarques gironines de mitja jornada o una jornada completa. L'oferta d'activitats comprèn sortides al medi natural i visites a museus o centres d'interpretació dels espais naturals i inclou els principals àmbits biogeogràfics de la demarcació de Girona. Les activitats han estat dissenyades per professionals de l'educació ambiental i són dutes a terme directament per ells. Cadascuna de les activitats ha estat seleccionada curosament seguint els criteris de qualitat dels continguts, el foment de la participació activa dels alumnes i l'experiència de l'equip d'educadors ambientals i, per aquest motiu, té el suport i el finançament de la Diputació de Girona.