Finalitat

L'objectiu del programa és la divulgació dels principals espais naturals i biogeogràfics del territori gironí entre la població escolar de les comarques de Girona, mitjançant les activitats educatives i de formació que, promogudes i subvencionades per la Diputació de Girona, s'efectuïn als diferents centres, equipaments d'educació ambiental o directament al medi natural.