Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

C/ Santa Llúcia, 8
Girona - Gironès
Telèfon: 972204637
Fax: 972216487
macgirona.cultura@gencat.cat
www.macgirona.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

L'escriptura medieval en línia


Descripció breu:

Una introducció a l'escriptura de l'època medieval i el paper que tenia dins els monestirs. Després de conèixer l'arquitectura i la vida del monestir de Sant Pere de Galligants, els alumnes descobriran una de les tasques més importants dels monjos, que era la que es desenvolupava en l'escriptori-biblioteca: l'escriptura. Els alumnes reproduiran textos medievals usant els materials de l'època. Cada alumne/a elaborarà un document. Per a la realització d'aquesta activitat es disposarà d'un equip de material personalitzat per a l'alumnat.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer com vivien els monjos en un monestir medieval. Reconèixer l'estructura organitzativa dels ordes religiosos a l'època medieval. Conèixer els documents de l'època medieval. Entendre la importància de l'escriptura com a vehicle de coneixement. Experimentar amb una activitat medieval: l'escriptura.


Descripció de l'activitat:

A través d'una plataforma en línia, interactuaran l'educador/a i l'alumnat. Es convidarà l'alumnat a l'observació i anàlisi sobre el tema i, posteriorment, reproduirà textos medievals usant els materials de l'època: paper artesà, plomes i tinta. Cada alumne/a elaborarà un document amb l'equip de material que el Museu li facilitarà.


Materials utilitzats:

Material gràfic Reproduccions Material bàsic per a l'activitat pràctica.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al professorat i enquesta a l'educador/a.


Observacions: