Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Atri Cultura i Patrimoni SLU

Carrer Nou, 60, 2n
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 972470735
Fax: 603643525
info@atri.cat
www.atri.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Breda: monjos i terrissers


Descripció breu:

Breda va néixer i créixer a l'edat mitjana a l'entorn d'un dels monestirs més importants de la zona, el de Sant Salvador de Breda, i fou el centre religiós del vescomtat de Cabrera. A redós del monestir va desenvolupar-se una important activitat terrissera que ha caracteritzat la població fins a l'actualitat.


Lloc o equipament:

Breda i el Centre Cultural Els Forns


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer com era i com funcionava un monestir i com es podia desenvolupar un poble al seu voltant. Conèixer el procés productiu tradicional de la ceràmica. Valoració de les necessitats de protegir i difondre el patrimoni natural i cultural com a herència cultural dels grups humans i manifestació de riquesa i diversitat. Localització i obtenció d'informacions diverses sobre restes arqueològiques i elements patrimonials de Catalunya.


Descripció de l'activitat:

S'inicia l'activitat davant l'església de Sant Salvador i el campanar romànic, on es fa un breu repàs per la història del monestir. S'entra a l'antic recinte monàstic i al claustre, on s'aprofita per explicar com funcionava i com es vivia en un monestir benedictí. Es passa després a davant de l'Ajuntament, ubicat a l'antiga església de Santa Maria (l'antiga parròquia) i es comenta per què hi ha dues esglésies a Breda, i com va créixer el poble a redós del monestir. Finalment, es visita el Centre Cultural els Forns, on hi ha uns antics forns de ceràmica i on es mostrarà el procés productiu tradicional i la història de la fabricació de terrissa de Breda.


Materials utilitzats:

Exposició permanent del Centre Cultural Els Forns. Dossiers didàctics adaptats als diferents nivells.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

S'haurà de contractar transport per arribar a Breda.