Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Eines i foc al poblat neolític


Descripció breu:

A través d'un seguit de pistes i activitats deductives que els participants hauran de resoldre treballant en grups petits, coneixeran quines són, com estaven fetes i per què servien algunes de les eines fetes de fusta, de sílex i d'os recuperades al jaciment neolític de la Draga. També per grups, elaboraran una eina prehistòrica i observaran una demostració d'encesa de foc.


Lloc o equipament:

Parc Neolític de la Draga, Banyoles.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Saber situar cronològicament el jaciment de la Draga. 2. Aprendre a valorar i respectar el patrimoni arqueològic. 3. Conèixer les eines recuperades a la Draga i les seves utilitats. 4. Mostrar les diverses tècniques i matèries primeres per elaborar eines prehistòriques. 5. Experimentar amb l'elaboració d'eines prehistòriques.


Descripció de l'activitat:

Taller pràctic relacionat amb el foc i les eines que, al jaciment de la Draga, s'han mantingut en un estat òptim perquè se n'ha conservat la matèria primera. Això permet saber com eren moltes de les eines i estris del neolític fets de fusta, banya, os o sílex. Aquesta activitat té el suport de nombroses reproduccions d'eines prehistòriques recuperades a la Draga. A través de la dinàmica amb pistes i jocs deductius, els alumnes, distribuïts en petits grups de treball, hauran de participar activament per resoldre les incògnites que se'ls plantegen sobre l'ús i la fabricació de diverses de les eines recuperades al jaciment per acabar elaborant, entre tots, una d'aquestes eines. A més, tindran l'oportunitat de veure com s'encén el foc per mitjà de tècniques prehistòriques (fricció, percussió, etc.).


Materials utilitzats:

Reproduccions de diferents eines recuperades al jaciment. Estoig d'encesa de foc. Material pràctic perquè els alumnes facin el taller.


Mecanismes d'avaluació:

Al final es dedicarà un temps de conclusions per consolidar els aprenentatges. En acabar, es lliurarà el full d'avaluació als mestres i a l'equip d'educadors. Es dissenyaran fulls d'avaluació que vagin més enllà del funcionament i se centrin en els aprenentatges adquirits pels alumnes. Serà, doncs, una avaluació qualitativa i quantitativa. Finalment, caldrà recollir també l'opinió dels alumnes, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la dels professors, serà determinant.


Observacions:

Per poder fer aquesta activitat, cal combinar-la amb Avui fem de neolítics. Activitat a l'aire lliure i combinable amb qualsevol dels tallers proposats pel Parc Neolític de la Draga, així com també amb la visita al Museu Arqueològic o al Museu Darder de Banyoles.