Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Cinema

C/Séquia, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972412777
Fax:

www.museudelcinema.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Llanterna màgica: de la imatge a l'espectacle


Descripció breu:

Ens introduirem en el fascinant món dels espectacles audiovisuals que van contribuir a l'aparició del cinema, i coneixerem el primer projector d'imatges, la llanterna màgica, i hi experimentarem. Durant aquest taller ens convertirem en equips de llanternistes per crear les nostres pròpies històries audiovisuals. Elaborarem plaques translúcides representatives dels nostres relats per acabar representant-los davant dels companys amb llanterna màgica.


Lloc o equipament:

Museu del Cinema.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

90 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer i entendre el funcionament de la llanterna màgica i l'ampli ús que va tenir. 2. Observar, des del punt de vista artístic, estètic i social, els espectacles que es feien amb llanterna màgica. 3. Valorar la importància de l'espectacle i la tècnica de la llanterna màgica com a precedent directe de la projecció cinematogràfica. 4. Elaborar i representar un espectacle de llanterna. 5. Reforçar el treball en equip i individual per a la consecució d'un bon resultat. 6. Fomentar la creativitat i la imaginació dels infants.


Descripció de l'activitat:

En el taller es presentarà l'aparell de la llanterna màgica, el primer projector d'imatges de la història, i les seves propietats. A través de la llanterna, treballarem aspectes vinculats amb la llum com ara l'opacitat i la translucidesa. Parlarem de la part tècnica de l'aparell però també de la seva implicació social. Farem grups i ens convertirem en equips de llanternistes per pensar una història; decidirem quines imatges són més representatives, i pintarem sobre acetats translúcids per acabar fent una projecció i relatar conjuntament la història amb llanterna màgica.


Materials utilitzats:

Projector de llanterna màgica; reproduccions de plaques de llanterna màgica de vidre i en acetats; papers acetats, de calcar i cartolines; llapis, gomes i retoladors permanents; pintures de colors translúcids de bombeta i pinzells.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al responsable del grup, amb la qual podrà avaluar directament la tasca de l'educador o educadora, els recursos utilitzats, el grau de satisfacció i l'assoliment dels objectius de l'activitat. Enquestes als alumnes, amb les quals podran avaluar el grau de satisfacció de l'activitat i la tasca de l'educador o educadora.


Observacions:

El grup mínim per fer aquesta activitat és de 20 alumnes. Si el grup és inferior a aquest nombre, el centre haurà d'assumir la diferència fins a arribar a cobrir aquest cost. Les activitats es poden adaptar als coneixements previs de cada grup.