Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Ens divertim llegint


Descripció breu:

Després d'una breu introducció a la vida i a l'obra de Josep Pla, s'explica el conte «La nena que odiava els llibres», a través del qual s'introdueix en Gervasi, un personatge d'una narració de Pla. Mitjançant els contes volem generar curiositat per la lectura, com un acte de diversió i aprenentatge que ens acompanya sempre. L'objectiu de l'activitat és apropar els alumnes al món de l'escriptura i  fer-los entendre la seva dimensió expressiva i creativa. Competències bàsiques:1, 3, 4, 5, 11, DP1.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Apropar els participants a la biografia i a l'obra de Josep Pla. 2. Generar curiositat pel món de la lectura. 3. Relacionar els contes coneguts per l'alumnat com un acte de creació d'un escriptor o escriptora i com a components d'una tradició cultural.


Descripció de l'activitat:

Després d'una breu introducció a la vida i a l'obra de Josep Pla, s'explica el conte «La nena que odiava els llibres», a través del qual s'introdueix en Gervasi, un personatge d'una narració de Pla. A través dels contes volem generar curiositat per la lectura, com un acte de diversió i aprenentatge que ens acompanya sempre. L'objectiu de l'activitat és acostar els alumnes al món de l'escriptura i fer-los entendre la seva dimensió expressiva i creativa. Es tracta d'una proposta per als escolars més menuts i, tenint en compte la gran diferència de nivells en aquesta edat, disposem de dues versions. La primera, per als més petits, té com a especificitat un treball plàstic en relació amb el conte, i l'altra, una breu teatralització del mateix conte.


Materials utilitzats:

Exposició permanent, fotografies biogràfiques, titelles i altres objectes, el conte «La nena que odiava els llibres», El quadern gris i altres llibres de Josep Pla, i materials plàstics.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta al professorat en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del servei educatiu de la Fundació Josep Pla en valorarà els resultats i hi aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes.


Observacions:

Continguts clau: · Reproducció de textos orals memoritzats (cançons, poemes, dramatitzacions). · Entonació, pronúncia, to de veu i gest adequats a la situació comunicativa. · Comprensió de textos orals de tipologia diversa en diferents formats i mitjans. · Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements. · Comprensió de textos literaris (contes, poemes, cançons...) aplicant les estratègies de lectura treballades. · Dramatització de contes i altres textos literaris.