Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries

C/ Josep Puig i Cadafalch, s/n
Escala, l' - Alt Empordà
Telèfon: 972775976
Fax:
reservesempuries@gencat.cat
www.macempuries.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Empúries: gimcana pels racons del jaciment


Descripció breu:

En aquesta activitat aprofundirem en el coneixement d'una de les ciutats a través d'un joc de descoberta: tot recorrent diferents espais del jaciment, ens endinsarem en diversos àmbits de la vida quotidiana a l'antiguitat de manera molt lúdica. Un complement ideal per a la visita comentada.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.45 h


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Comprendre i valorar el patrimoni cultural. Conèixer les principals característiques de la societat i la cultura grega i romana. Conèixer la història d'Empúries. Aplicar nocions de canvi i continuïtat a aspectes de la vida de les societats humanes. Aprendre a interpretar els vestigis arqueològics de forma autònoma. Aprendre a orientar-se a partir de referències cardinals. Intuir la relació dels espais arqueològics amb les seves antigues funcions. Conèixer els diferents perfils de població que vivien a Empúries. Passar-s'ho bé mentre s'aprèn.


Descripció de l'activitat:

La gimcana pels racons del jaciment d'Empúries és una activitat lúdica que permetrà als alumnes ampliar els seus coneixements sobre una de les dues civilitzacions presents a Empúries: la grega o la romana. Mitjançant un joc de descoberta per diversos racons d'una de les dues ciutats, els alumnes s'aproparan al coneixement d'aquestes cultures tot resolent, de forma cooperativa, un seguit d'enigmes i proves relacionades amb diversos àmbits de la vida quotidiana a l'antiguitat.


Materials utilitzats:

Fitxes amb informació del jaciment i proves de la gimcana, plànols del jaciment, reproduccions d'objectes antics, brúixoles...


Mecanismes d'avaluació:

L'avaluació d'aquesta activitat es fa amb els alumnes. Una vegada acabada la gimcana es fa una posada en comú amb l'educador per fer un balanç final; posteriorment, es reparteix una enquesta de satisfacció que es proporciona als docents i que valora diversos aspectes conceptuals, competencials i didàctics de l'activitat. Els educadors també valoren el funcionament i dinàmica de l'activitat per cada grup.


Observacions:

El grup mínim per fer aquesta activitat és de vint alumnes. A l'hora de fer la reserva, el responsable haurà d'escollir si vol fer la gimcana per la ciutat grega o per la ciutat romana. No es fa la gimcana per tot el jaciment, ja que seria massa llarg. Es tracta d'una activitat complementària a la visita al jaciment.