Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Privada Carl Faust

Passeig de Carles Faust, 9
Blanes - Selva
Telèfon: 972330826
Fax: 972330826
marimurtra.divulgacio@gmail.com
www.marimurtra.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Captura Marimurtra - Hackató botànic


Descripció breu:

Activitat de descoberta del jardí botànic Marimurtra a través d'un projecte de ciència ciutadana real (iNaturalist) i l'ús de la tecnologia. Els alumnes, en petits grups, s'orientaran amb l'ajuda d'un mapa de Marimurtra i capturaran plantes amb els seus telèfons mòbils. Finalment, introduiran les dades al projecte i les visualitzaran al portal web.


Lloc o equipament:

Jardí botànic Marimurtra.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

8.1 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Donar a conèixer la ciència ciutadana i la contribució que podem fer com a individus a projectes científics reals. 2. Donar valor a la biodiversitat i al treball de camp en ciència. 3. Explorar el medi natural amb el suport de la tecnologia. 4. Fomentar el treball en equip i la resolució de conflictes. 5. Posar en valor el patrimoni natural i cultural. 6. Fomentar la curiositat envers el medi ambient.


Descripció de l'activitat:

L'activitat vol donar a conèixer la ciència ciutadana a partir de la plataforma d'àmbit mundial iNaturalist, després d'una petita introducció sobre què és la ciència ciutadana i com podem contribuir a projectes científics reals amb el nostre telèfon mòbil. Es destaca la importància de la biodiversitat i del treball de camp en ciència. Primer, amb un guia de Marimurtra, i després, de manera autònoma, amb la captura per part dels alumnes d'una part de la vegetació del jardí amb l'aplicació iNaturalist. L'activitat acaba amb una posada en comú i la visualització de les dades. La descoberta es fa en petits grups. S'entrega un mapa a cada grup per orientar-se per l'interior del jardí. Cal que cada petit grup disposi almenys d'un mòbil amb dades.


Materials utilitzats:

Com a recurs pedagògic, a l'inici de l'activitat es reparteix a cada petit grup (3-5 alumnes) un mapa del jardí botànic. Cal que cadascun d'aquests grups disposi d'un telèfon amb dades per introduir les observacions a l'aplicació iNaturalist.


Mecanismes d'avaluació:

En finalitzar l'activitat, es facilita al professor/a acompanyant una enquesta en línia perquè avaluï l'activitat realitzada quant a continguts, dinàmica, qualitat dels recursos pedagògics i grau de satisfacció de la visita.


Observacions:

Les activitats comencen a les 10 o a les 12 h. En tots dos casos cal arribar al jardí 30 minuts abans. Durant aquest temps es pot esmorzar a la zona d'esbarjo i utilitzar els lavabos de l'interior del jardí. Cal que cada petit grup (3-5 alumnes) disposi d'un telèfon amb dades.