Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Who came first? The Citadel of Roses in English


Descripció breu:

L'activitat es desenvolupa al jaciment arqueològic de la Ciutadella, on, mitjançant un joc de deducció i observant diferents objectes, plànols i escrits, els participants hauran de trobar les restes que corresponen a cada època. Durant el recorregut, en cinc llocs específics, propis de les èpoques grega, romana, medieval, moderna o contemporània, trobaran la imatge d'una persona, corresponent a un d'aquests moments històrics, i hauran d'esbrinar qui era, de què treballava, quin paper social tenia a la seva comunitat i quin ha estat el seu llegat a la vila de Roses del segle XXI.


Lloc o equipament:

Espai cultural La Ciutadella.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

3.8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.3 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Aprendre anglès amb una activitat motivadora i didàctica. 2. Comprendre aspectes de la vida de les persones que van habitar la Ciutadella, utilitzant un vocabulari en anglès planer però específic de molts aspectes quotidians de la vila. 3. Utilitzar l'anglès com a eina habitual a l'hora de comunicar-se. 4. Trobar una nova motivació per practicar l'anglès.


Descripció de l'activitat:

L'activitat es desenvolupa al jaciment arqueològic de la Ciutadella, on, mitjançant un joc de deducció i observant diferents objectes, plànols i escrits, els participants hauran de trobar les restes que corresponen a cada època. Els cinc personatges són: 1. The Potter (la ceramista), 3rd century BC; 2. The Fisherman (el pescador), 5th century; 3 The Abbot (l'abat), 11th century; 4. The Soldier (el soldat), 16th century, i 5. The Archeologist (l'arqueòloga), 21st century.


Materials utilitzats:

Diferents objectes, plànols i escrits que corresponen a cada època.


Mecanismes d'avaluació:

Una vegada duta a terme l'activitat, com a conclusió, plantegem les preguntes següents: Quin és el títol d'aquesta activitat? Els oficis de què hem parlat, com són de diferents segons les èpoques? Hi ha una paritat entre homes i dones a través del temps? Per què creieu que a la Ciutadella de Roses hi ha hagut una ocupació de tants de segles? Com creieu que s'ha de difondre i conservar el patrimoni? Si haguéssiu de crear un eslògan per a la Ciutadella, quin seria?


Observacions: