Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Casa de Colònies Ca n'Oliver, Cestuca, SL

Carretera comarcal GIV-5125, s/n
Pontós - Alt Empordà
Telèfon: 972560255
Fax: 972560255
canoliver@canoliver.com
www.canoliver.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La prehistòria visita l'escola


Descripció breu:

Reproduïm accions de la vida quotidiana prehistòrica per descobrir de primera mà com vivien els nostres avantpassats.


Lloc o equipament:

Al centre escolar


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 jornada


Preu/alumne original:

12 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

8 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir com es vivia a la prehistòria reproduint accions de la seva vida quotidiana. Reconèixer les tècniques constructives. Identificar i conèixer les pintures rupestres. Manipular reproduccions d'eines i materials prehistòrics.


Descripció de l'activitat:

Iniciem els tallers amb una breu introducció teòrica que permet contextualitzar històricament el tema que es tracta. Tot seguit iniciem la pràctica combinant el treball individual i el cooperatiu per dur a terme els tallers i les activitats programats per reviure i experimentar les activitats més quotidianes dels nostres avantpassats.


Materials utilitzats:

Material visual de suport, reproduccions de pintures prehistòriques, reproduccions de ceràmiques neolítiques, reproduccions de megàlits a gran escala i a petita escala, reproduccions d'eines prehistòriques, sílex, pirites, banya de cérvol, pigments minerals, pells, reproduccions d'arcs i fletxes, javelines i propulsors.


Mecanismes d'avaluació:

Durant l 'estada es proporciona als mestres un dossier d'activitats pensat per treballar-lo a l'aula a fi de repassar i consolidar els coneixements i el vocabulari adquirits durant la sortida. A més, a partir de les explicacions del monitor o la monitora i dels materials subministrats, l'alumne ha de ser capaç de dur a terme la pràctica de cada activitat.


Observacions:

A l'aire lliure / a l'interior. Seria interessant que els escolars haguessin pogut treballar prèviament a l'aula el tema de la prehistòria per tal d'aprofitar millor les activitats proposades.