Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
Ullastret - Baix Empordà
Telèfon: 972179058
Fax: 972179246
macullastret.cultura@gencat.cat
www.macullastret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Sopa de lletres


Descripció breu:

En aquest taller els alumnes descobreixen l'escriptura ibèrica, l'alfabet, els diferents estris i suports que s'utilitzaven per escriure en els temps ibers i la situació actual en l'estudi d'aquesta escriptura, encara un enigma per als historiadors. A partir de l'alfabet ibèric, els alumnes practicaran l'escriptura sobre diferents suports, i s'enviaran missatges que hauran de desxifrar.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

3.6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.1 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Desvetllar l'interès per conèixer i comprendre el nostre patrimoni històric, material i immaterial. Valorar la importància i l'evolució que l'escriptura suposà en el món antic. Comprendre la importància de les fonts escrites en el coneixement de la història. Conèixer alguns trets característics de l'escriptura ibèrica. Aprendre a utilitzar els mateixos instruments i suports que els ibers utilitzaven en el procés d'escriptura.


Descripció de l'activitat:

En aquest taller els alumnes descobreixen l'escriptura ibèrica, l'alfabet, els diferents estris i suports que s'utilitzaven per escriure en els temps ibers, i la situació actual en l'estudi d'aquesta escriptura, encara un enigma per als historiadors. A partir de l'alfabet ibèric, els alumnes practicaran l'escriptura sobre diferents suports, i s'enviaran missatges que hauran de desxifrar.


Materials utilitzats:

Com a suport de l'explicació es mostren als alumnes làmines amb imatges relacionades amb el món de l'escriptura antiga, perquè en coneguin la història i les diferents tipologies i usos culturals. Per fer el taller, els alumnes utilitzen diferents suports (paper i fang) i diversos instruments d'escriptura. Aquesta activitat disposa de fitxes específiques de treball posterior per als grups que en sol·licitin.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat els responsables del grup omplen el formulari on avaluen aspectes del funcionament de l'activitat.


Observacions:

Aquesta activitat té un mínim de 20 participants.