Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Art de Girona

Pujada de la Catedral, 12
Girona - Gironès
Telèfon: 972203834
Fax: 972203834
cclusellas@gencat.cat
www.museuart.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

El vitraller de la catedral


Descripció breu:

A les sales del museu, hi observarem els vitralls i la taula de vitraller amb què es van fer alguns dels vitralls de la catedral de Girona. Seguidament visitarem la catedral per contemplar els vitralls al lloc original, i acabarem l'activitat a l'espai de taller del museu, on farem un vitrall.


Lloc o equipament:

Museu d'Art de Girona


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

3.3 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.99 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir el procés d'execució d'un vitrall i el seu significat simbòlic a l'època medieval. Estimular les habilitats d'observació a partir de l'anàlisi del vitrall i de la deducció de l'ús d'aquest objecte. Experimentar vivencialment els espais de l'arquitectura gòtica i sensibilitzar envers la valoració del patrimoni cultural. Fomentar la imaginació i la creativitat.


Descripció de l'activitat:

Començarem l'activitat amb una visita a les sales del museu, on observarem fragments de vitralls de la catedral de Girona i les taules de vitraller amb què se'n van fer alguns. Seguidament visitarem la catedral per contemplar els vitralls al lloc original i comprendre'n les característiques i funcions.


Materials utilitzats:

Diver màgic de diferents colors, retoladors negres, acetats transparents i plantilles amb dibuixos diversos.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes per als docents i per als educadors.


Observacions:

Els docents poden recollir els treballs elaborats dies després de l'activitat, amb avís previ de la recollida al Servei de Reserves del Museu.


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088