Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Casa de Colònies Ca n'Oliver, Cestuca, SL

Carretera comarcal GIV-5125, s/n
Pontós - Alt Empordà
Telèfon: 972560255
Fax: 972560255
canoliver@canoliver.com
www.canoliver.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La prehistòria ve a l'escola


Descripció breu:

Descobrim durant tot un matí o una tarda a l'escola com es vivia a la prehistòria, reproduint accions de la vida quotidiana en aquella època amb tallers i jocs molt i molt prehistòrics.


Lloc o equipament:

Al centre escolar


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

Mig dia


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Reproduir i identificar accions de la vida quotidiana prehistòrica. Identificar i establir les diferències entre la vida quotidiana prehistòrica i l'actual. Sensibilitzar els escolars en la importància de l'estudi, la difusió i la conservació del patrimoni històric i cultural.


Descripció de l'activitat:

Iniciem els tallers amb una breu introducció que permet que l'alumnat contextualitzi la prehistòria. A la pràctica combinem el treball individual i el cooperatiu per dur a terme els tallers i les activitats programats a fi de reviure i d'experimentar les activitats més quotidianes de la prehistòria.


Materials utilitzats:

Material visual de suport, reproduccions de pintures prehistòriques, reproduccions de ceràmiques neolítiques, reproduccions de megàlits a gran escala, reproduccions d'eines prehistòriques, sílex, pirites, banya de cérvol, pigments minerals, pells, arc i fletxes, javelines, propulsors. A l'alumne se li proporciona el material necessari perquè dugui a terme cada activitat.


Mecanismes d'avaluació:

Durant l'estada es proporciona als mestres un dossier d'activitats per treballar-lo a l'aula a fi de repassar i consolidar els coneixements i el vocabulari adquirits durant la sortida. A més, a partir de les explicacions del monitor/-a i dels materials subministrats, l'alumne ha de ser capaç de dur a terme la part pràctica de cada activitat.


Observacions:

Activitats a l'aire lliure i d'interior. Seria interessant que els alumnes haguessin pogut treballar prèviament a l'aula el tema de la prehistòria per tal d'aprofitar millor l'activitat.