Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Les mines de carbó d'Ogassa


Descripció breu:

Itinerari per la conca minera del municipi d'Ogassa, tot explicant la història de l'explotació de les mines de carbó. S'identifiquen les diferents infraestructures mineres que hi resten i els edificis de la colònia.


Lloc o equipament:

Conca minera de Surroca (Ogassa)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3.30 h


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Aprendre com es forma el carbó, els processos associats i la seva explotació. Conèixer l'organització d'una colònia minera i identificar els diferents elements que la formen. Identificar algunes de les infraestructures extractives i de transport del carbó.


Descripció de l'activitat:

Itinerari per la conca minera del municipi d'Ogassa, tot explicant la història de l'explotació de les mines i els processos geològics de formació del carbó. Durant el recorregut s'observen diferents infraestructures mineres, així com els diversos edificis de la colònia minera.


Materials utilitzats:

Dossier per al seguiment de l'activitat adequat al nivell educatiu.


Mecanismes d'avaluació:

A partir de la participació activa de l'alumnat i del dossier de seguiment, es podrà avaluar el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

Cal dur calçat i roba adequats per caminar.