Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Girona

Plaça del Vi, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972221866
Fax: 972010244
caseta@ajgirona.cat
www.girona.cat/caseta
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Remuntant l'Onyar


Descripció breu:

Des d'antic, l'Onyar ha estat utilitzat com a frontera natural i com a complement de la muralla. Però també ha estat lloc de pas, de bany, de rentar la roba, d'abeurar el bestiar, de pescar, d'aparcar tartanes, de passejar gossos, etc. És el riu més urbà de la ciutat i el que ha protagonitzat més episodis d'inundacions memorables. En aquest itinerari es remunta el riu des de la Font del Rei fins a la Creueta per descobrir els valors naturals que s'hi troben, la vida que dona i la que aprofita.


Lloc o equipament:

Ribes de l'Onyar, des del pont de la Font del Rei fins a la Creueta


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2.30 h


Preu/alumne original:

7.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir l'Onyar, el riu més lligat a la història i a l'evolució de la ciutat de Girona. Conèixer la intervenció de l'home a les seves ribes i en el seu llit. Descobrir aquest espai natural que forma part del nucli urbà. Conèixer les diferents espècies animals i vegetals que hi viuen, ja sigui durant tot l'any o, en el cas de les aus, en èpoques de migració i nidificació.


Descripció de l'activitat:

Des d'antic, l'Onyar ha estat utilitzat com a frontera natural i com a complement de la muralla. Però també ha estat lloc de pas, de bany, de rentar la roba, d'abeurar el bestiar, de pescar, d'aparcar tartanes, de passejar gossos, etc. Amb el temps ha esdevingut el riu més urbà de la ciutat, i la seva imatge, amb les cases que el ressegueixen i les siluetes dels campanars retallades al cel, n'és una de les millors estampes. També ha estat protagonista d'inundacions memorables. En aquest itinerari, remuntarem l'Onyar des del pont de la Font del Rei fins a la Creueta, amb l'afany de descobrir els valors naturals que s'hi poden trobar, la vida que dona i la vida que aprofita, i també ens fixarem en algunes intervencions i activitats dutes a terme al seu entorn.


Materials utilitzats:

Material didàctic: fitxes de treball i el llibret "Remuntant l'Onyar", de la col·lecció "Girona itineraris".


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al professorat enviada per correu electrònic l'endemà de l'activitat.


Observacions: