Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries

Sant Francesc, 5-7
Castelló d'Empúries - Alt Empordà
Telèfon: 972250512
Fax: 972158149
direccio@ecomuseu-farinera.org
www.ecomuseu-farinera.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Visita ludificada: Joc de farinons


Descripció breu:

La visita ludificada a l'Ecomuseu Farinera permet conèixer el funcionament general de la farinera a través d'una visita ludicoeducativa que inclou diferents jocs que els alumnes resolen col·laborativament posant a prova les seves habilitats d'observació, enginy, rapidesa, etc.


Lloc o equipament:

Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

2.15 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.64 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Aprendre a través del joc el procés industrial de la producció de la farina: matèries primeres, funcionament de la maquinària, productes obtinguts i productes elaborats. 2. Difondre el patrimoni i la memòria històrica de Castelló d'Empúries, així com el paper de la industrialització en la nostra societat i l'efecte de l'activitat antròpica en el paisatge. 3. Reivindicar els espais patrimonials de Castelló d'Empúries.


Descripció de l'activitat:

Es presenta la monitora i es fan els grups de manera aleatòria. A cada grup se li assigna un color i un farinó. S'explica el funcionament del joc, a grans trets. El fil conductor del joc són els farinons, uns petits personatges entremaliats que pispen la farina per fer el seu aliment favorit, el pa. Es lliura a cada grup un dossier. Es van plantejant els reptes i en cada joc es van aconseguint farinons en funció de la rapidesa, l'habilitat, la capacitat d'observació, etc. En total, es resolen sis jocs. El grup que acumula més farinons és el guanyador. Acabada l'activitat, els alumnes, el professorat i la monitora en fan la valoració.


Materials utilitzats:

Portaidentificadors de color amb els farinons. Dossiers de treball. Joc de l'embarrat: taulells, taps de plàstic, visos, gomes. Imatge de camp de blat en quatre estadis. Imatges de diversos materials que serveixen per fer pa o no. Vídeo dels treballs a la fàbrica. Elements amagats que no corresponen al període històric de la fàbrica. Tauletes per a l'avaluació del professorat. Urna i farinons en codi semafòric per a l'avaluació de l'alumnat.


Mecanismes d'avaluació:

El professorat omple una enquesta en acabar l'activitat. L'equip educatiu omple una fitxa de valoració en acabar l'activitat. Els alumnes valoren l'activitat a través d'unes fitxes amb codi semafòric de colors.


Observacions: