Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Bolvir

Carrer de la Font, 2
Bolvir - Cerdanya
Telèfon: 972895001
Fax: 972895012
bolvir@bolvir.cat
www.bolvir.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Els estendards a l'època medieval, signes identitaris


Descripció breu:

Durant l'edat mitjana, els estendards s'alçaven com a signe identitari de cada casa noble, reialme o família. Eren de colors vistosos i estaven carregats d'elements simbòlics. El seu llenguatge s'anà estenent pels territoris. En aquest taller elaborarem un estendard de roba i posteriorment el decorarem amb pintures que, per mitjà d'elements simbòlics, narraran la història del nostre clan o família.


Lloc o equipament:

Museu Espai Ceretània. Carrer de la Corona, 46. 17539 Bolvir


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6.05 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.55 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

El taller consisteix a fer un estendard amb roba i, posteriorment, decorar-lo amb pintures, de manera que per mitjà d'elements simbòlics es narri la història del nostre clan o família.


Descripció de l'activitat:

En el camp de batalla o a les grans reunions de nobles, els estendards brandaven a l'aire l'origen dels qui els portaven i la història que els precedia. En aquest taller elaborarem un estendard de roba i posteriorment el decorarem amb pintures que, per mitjà d'elements simbòlics, narraran la història del nostre clan o família.


Materials utilitzats:

Roba i pintura.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració de l'actitud dels alumnes. Valoració del treball en grup. Valoració de la capacitat educativa i relacional dels alumnes. Valoració de la participació dels alumnes.


Observacions: