Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Pintant amb els adjectius


Descripció breu:

La lectura en veu alta és una activitat que, com els esports, requereix aprenentatge, esforç i disciplina per aconseguir bons resultats. Quan es llegeix bé, l'experiència de lectura proporciona grans satisfaccions, tant a qui llegeix com a qui escolta. Amb aquesta premissa, i sabent que per a la lectura correcta en veu alta cal haver entès a fons el text, treballarem tant aspectes formals com de contingut de la literatura i la interpretació. Competències bàsiques: 2, 5, 7, 8, 9, 10, Ac1, CCD1.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Apropar l'alumnat a la biografia i a l'obra de Josep Pla. 2. Subratllar les possibilitats d'ús del llenguatge com a instrument de creació i aprendre estratègies de potenciació de la seva expressivitat. 3. Il·lustrar la rellevància de la comprensió del text per poder emprendre una lectura satisfactòria en veu alta. 4. Millorar la competència d'expressió oral a través del treball i l'assoliment de capacitats i habilitats pròpies de la lectura en veu alta, per aconseguir interpretacions que generin una experiència satisfactòria i plaent.


Descripció de l'activitat:

Iniciarem l'activitat amb una breu introducció a la vida i a l'obra de Josep Pla. Tot seguit s'inicia el taller, amb el qual ressaltarem la importància de la lectura en veu alta, activitat que requereix esforç i disciplina, i quan es fa bé, el resultat dona grans satisfaccions, tant a qui llegeix com a qui escolta. És així com farem arribar aquests valors als alumnes, a més de fer-los valorar Josep Pla com un dels millors escriptors en llengua catalana. Subratllarem les possibilitats d'ús del llenguatge com a instrument de creació i destacarem la necessitat de la comprensió lectora a l'hora de llegir en veu alta. Treballarem sobre els conceptes de: tempo de les frases, fonètica, Josep Pla i la descripció del paisatge i dels personatges i l'ús dels adjectius.


Materials utilitzats:

L'exposició permanent, text de Josep Pla sobre Florència i la bellesa, i fotografies d'obres d'art.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta al professorat en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del servei educatiu de la Fundació Josep Pla en valorarà els resultats i hi aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes.


Observacions:

Continguts clau: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 15, 20, 21.