Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Atri Cultura i Patrimoni SLU

Carrer Nou, 60, 2n
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 972470735
Fax: 603643525
info@atri.cat
www.atri.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Aquae Calidae: la ciutat romana i la Via Augusta


Descripció breu:

Situada al peu de la Via Augusta, Aquae Calidae, que avui coneixem amb el nom de Caldes de Malavella, era una de les poques ciutats romanes que hi va haver a la Catalunya actual. La coneixerem a partir de la visita a l'espectacular conjunt termal, un edifici amb 2.000 anys d'història que ens donarà peu a saber com vivien els romans, com s'organitzava una ciutat romana, l'urbanisme i la Via Augusta.


Lloc o equipament:

Termes romanes i nucli antic de Caldes de Malavella


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer com era i com s'organitzava una ciutat romana i com era la vida quotidiana dels seus habitants. Descobrir "in situ" com funcionava un conjunt termal que aprofitava les aigües calentes, com n'era el dia a dia i quines creences i costums hi estaven associats. Valoració de les necessitats de protegir i difondre el patrimoni natural i cultural com a herència cultural dels grups humans i manifestació de riquesa i diversitat. Localització i obtenció d'informacions diverses sobre restes arqueològiques i elements patrimonials de Catalunya.


Descripció de l'activitat:

La visita comença a la plaça de Sant Grau, on s'explica què era una ciutat romana i què sabem de la d'Aquae Calidae i les seves recents troballes arqueològiques. A continuació es visita el conjunt termal romà de Sant Grau, on n'esbrinarem el funcionament i la història. Finalment, passarem a l'altra banda de la muralla medieval que delimita les termes per l'est per veure com el castell medieval va aprofitar l'edifici termal romà, que va continuar funcionant fins a l'edat moderna. Introduirem el tema de les vies de comunicació a través de la Via Augusta.


Materials utilitzats:

Dossiers didàctics i pedagògics adaptats als diferents nivells. Reproduccions de les dues inscripcions romanes trobades a Caldes. Làmines amb la planta de les termes romanes i reconstruccions dibuixades del seu aspecte original. Panells de la museïtzació del jaciment arqueològic.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

S'haurà de contractar transport per arribar a Caldes de Malavella i per recollir el grup una vegada acabada la visita. També s'hi pot arribar en tren. La visita també es pot combinar amb la visita a una planta embotelladora d'aigua termal a Caldes de Malavella (demaneu-ne un pressupost a part).