Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 972349573
Fax: x
patrimonicultural@lloret.cat
patrimoni.lloret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Ho pesques?


Descripció breu:

Es visitarà la sala del museu dedicada a la pesca. S'explicaran les arts de pesca més comunes i els peixos més comuns de la nostra costa, fent servir material relacionat. A l'aula pedagògica, es dividirà l'alumnat en cinc grups i cada grup jugarà a un Memory especial fet amb les imatges dels peixos, els seus noms i les arts de pesca aplicades.


Lloc o equipament:

Museu del Mar


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer i valorar l'activitat pesquera. Potenciar l'interès per augmentar el consum de peix a través de la dieta. Difondre el patrimoni marítim del poble de Lloret. Valorar la importància de la conservació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció. Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.


Descripció de l'activitat:

Presentació de la guia al grup. La guia portarà una gorra de mariner. Primera planta del museu: Lloret després dels velers. Sala "El mar, el bosc, l'horta". Avaluació inicial. Per tal de descobrir els coneixements previs de l'alumnat, la guia els plantejarà les qüestions següents: Què vol dir pescar? Què es pesca? On es pesca? Qui pesca? Com es pesca? Per què pesquem? Us agrada el peix? Com el mengeu? Abans a Lloret hi havia molts pescadors i vivien al barri de Venècia. On és el barri de Venècia? Breu explicació dels elements que decoren la sala i que estan relacionats amb la pesca: barques, arts de pesca, es Trajo de Venècia.


Materials utilitzats:

Dossier del professorat, fitxes d'activitats de l'alumnat, gorra de mariner i material de tècniques de pesca: xarxes, palangre, tresmall, boia, suro, corda, plom, etc. Imatges plastificades de la pesca: encerclament, arrossegament, palangre, tresmall, etc. Imatges plastificades de peixos i fitxes joc Memory.


Mecanismes d'avaluació:

Descriure alguns trets demogràfics i econòmics de l'entorn, identificar algunes manifestacions culturals, valorar-ne la diversitat i riquesa, i localitzar elements del patrimoni comarcal natural i cultural. Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i algunes de les conseqüències que se'n deriven. Analitzar l'impacte d'algunes activitats humanes sobre els recursos i, en particular, sobre l'aigua. Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens.


Observacions: