Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Confraria de Pescadors de l'Escala

Port Pesquer, s/n
Escala, l' - Alt Empordà
Telèfon: 972776597
Fax: 972776599
info@maram.cat
www.maram.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobreix els peixos


Descripció breu:

A través d'un taller de dissecció d'un peix, descobrirem com són per dins els peixos, com respiren, com neden, què mengen...


Lloc o equipament:

Maram - Centre d'Interpretació del Peix.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 h 15 min - 1 h 30 min, aproximadament.


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Objectius curriculars relacionats amb els peixos: 1. Conèixer les característiques d'un peix. 2. Aprendre diversos conceptes sobre la biologia i l'ecologia dels peixos. 3. Treballar en equip. 4. Disseccionar un peix blau (verat, sardina, anxova...). 4. Conèixer i descriure l'anatomia externa i interna dels peixos. 5. Identificar les parts d'un peix: externes i internes. 6. Relacionar-se amb l'instrumental de laboratori. 7. Comparar els peixos amb els mamífers. 8. Prendre consciència de l'impacte ambiental que causa la sobrepesca en les poblacions de peixos i el medi.


Descripció de l'activitat:

A través d'un taller de dissecció d'un peix, descobrirem com són per dins els peixos, com respiren, com neden, què mengen...


Materials utilitzats:

Tisores, bisturí, cubeta de dissecció d'un peix ossi (peix blau), agulles, pinces, làmines de parts de peixos, portaobjectes i cobreobjectes, microscopi, plaquetes de microscopi, ictiòmetre i bàscula. 


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per als docents i els educadors.


Observacions:

Activitat per a cicle infantil, només oberta a P5.