Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Bolvir

Carrer de la Font, 2
Bolvir - Cerdanya
Telèfon: 972895001
Fax: 972895012
bolvir@bolvir.cat
www.bolvir.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Taller d'arqueologia "Excavem al museu!"


Descripció breu:

El taller d'arqueologia ensenya als alumnes com funciona i quin és el mètode de treball de camp dels arqueòlegs. Farem les primeres passes en el món de l'arqueologia mitjançant la recreació d'una excavació arqueològica, on viurem en primera persona la troballa d'un munt de peces i estructures arqueològiques ocultes sota la sorra. Al final del taller, tots els nens i nenes s'enduran un diploma d'iniciació a l'arqueologia.


Lloc o equipament:

Museu Espai Ceretània. Carre rde la Corona, 46. 17539 Bolvir


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6.05 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.55 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

El taller d'arqueologia ensenya als alumnes com funciona i quin és el mètode de treball de camp dels arqueòlegs.


Descripció de l'activitat:

El taller d'arqueologia ensenya als alumnes com funciona i quin és el mètode de treball de camp dels arqueòlegs. Farem les primeres passes en el món de l'arqueologia mitjançant la recreació d'una excavació arqueològica, on viurem en primera persona la troballa d¿un munt de peces i estructures arqueològiques ocultes sota la sorra. Al final del taller, tots els nens i nenes s'enduran un diploma d'iniciació a l'arqueologia.


Materials utilitzats:

Cubells, galledes i eines pròpies d'un arqueòleg.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració de l'actitud de l'alumnat. Valoració del treball en grup. Valoració de la capacitat educativa i relacional de l'alumnat. Valoració de la participació de l'alumnat.


Observacions: