Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Girona

Plaça del Vi, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972221866
Fax: 972010244
caseta@ajgirona.cat
www.girona.cat/caseta
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El vigilant dels cinc sentits


Descripció breu:

Es tracta d'un itinerari pels jardins de la Devesa adreçat als nens i les nenes de 2n cicle d'educació infantil amb el qual es pretén que facin el primer pas per començar a recórrer la ciutat. Amb aquesta activitat, els infants aprenen a fer servir els cinc sentits en la descoberta que, any rere any, esdevindrà cada cop més complexa.


Lloc o equipament:

Els jardins de la Devesa de Girona


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Donar a conèixer els jardins de la Devesa als nens i les nenes a partir d'un conte. Treballar els cinc sentits per reconèixer diferents elements dels jardins. Observar el cicle de la natura a cada estació de l'any. Saber tractar amb cura els elements dels jardins. Aprendre a seguir un itinerari guiat.


Descripció de l'activitat:

"El vigilant dels cinc sentits" és un itinerari pels jardins de la Devesa basat en un conte que inclou un joc senzill a partir del qual l'alumnat pot treballar els cinc sentits d'una forma vivencial.


Materials utilitzats:

Material didàctic: fitxes de treball, presentació en PowerPoint i el llibret "El vigilant dels cinc sentits", de la col·lecció "Girona itineraris".


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta de valoració que s'envia al professorat l'endemà mateix de l'activitat.


Observacions: