Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 972349573
Fax: x
patrimonicultural@lloret.cat
patrimoni.lloret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobrim el Turó Rodó amb l'Edereta (Educació Secundària)


Descripció breu:

La visita consta de dues parts: la primera dura 30 min i és la visita dinamitzada al poblat del Turó Rodó acompanyats d'una dona ibera, l'Edereta. Aquest personatge fictici, habitant del Turó Rodó, ens explicarà qui eren els ibers i com vivien tot mirant les troballes arqueològiques (muralla, sistemes defensius, sitges¿) i visitarem la casa ibera reconstruïda amb arqueologia experimental. A la segona part, que dura 40 min, es fa una gimcana fotogràfica per tot l'espai del poblat iber i a continuació, una resolució conjunta.


Lloc o equipament:

Poblat iber del Turó Rodó


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1.15 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l'entorn, de Catalunya i Espanya. Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones. Utilitzar diferents tipus de fonts documentals (textuals, patrimonials, orals) i arqueològiques per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat d'èpoques passades, situant els fets en línies de temps.


Descripció de l'activitat:

En el paper de personatge iber, l'Edereta (la guia) anirà explicant aspectes relacionats amb la cultura ibera: "Sabeu qui eren els ibers? Les persones que van viure aquí fa 2.600 anys, abans que arribessin els grecs i els romans; aquests potser un sonen més, oi? Doncs abans que ells, els que vivien aquí, eren els ibers. I us dic que vivien aquí, perquè a Lloret tenim tres poblats ibers. De moment, només se'n poden visitar dos. Però tenim un poblat molt gran, que encara no es pot visitar perquè hi treballen els arqueòlegs. Els ibers tenien poblats petits perquè vivien en tribus, en grups petits. En aquest poblat vivien unes 30 persones. Quants sou a classe? Doncs imagineu que tots els de la classe viviu junts, en un poblat petit."


Materials utilitzats:

Dossier per al professorat, fitxa d'activitats per a l'alumnat, vestuari iber, instruccions per a cada equip i material divers de papereria, plantilles amb lletres iberes, mocadors, gorres i ulleres divertides per a les fotos.


Mecanismes d'avaluació:

Identificar variables temporals (durada, successió, ritme, simultaneïtat, etc.) pel que fa a les grans transformacions i conflictes que caracteritzen l'època contemporània i identificar-ne algunes de les arrels històriques. Situar en el temps i en l'espai els fets històrics rellevants, aplicant la periodització convencional, identificant diferents ritmes evolutius de les societats i valorant el caràcter no lineal de l'evolució històrica.


Observacions: