Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Artesans i gremis a l'època medieval


Descripció breu:

Taller amb el qual ens endinsarem en el món medieval per descobrir la societat feudal amb els seus artesans i gremis i posarem en pràctica una d'aquestes activitats artesanals: els vitralls.


Lloc o equipament:

Església de Santa Maria dels Turers, Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer, valorar i respectar el patrimoni. Descobrir edificacions medievals que han perviscut i els oficis i gremis de la vila de Banyoles. Situar l'edat medieval a l'eix cronològic. Analitzar la societat feudal i, en especial, la societat banyolina. Experimentar amb una activitat medieval: els vitralls.


Descripció de l'activitat:

En aquesta activitat els alumnes s'endinsaran en el món medieval per conèixer com era la societat feudal tot passejant per certs indrets de la Banyoles medieval. Se'ls donarà a conèixer com s'organitzava la societat i les activitats econòmiques que s'hi desenvolupaven: el món rural, els gremis i els oficis. Es visitarà l'església de Santa Maria dels Turers com un exemple de construcció medieval de la vila de Banyoles i es descobrirà una activitat artesanal de l'època: els vitralls. A continuació, a través d'un taller pràctic, els alumnes es convertiran en vitrallers i elaboraran la reproducció d'un vitrall.


Materials utilitzats:

Làmines amb imatges de vitralls. Reproducció a escala d'un vitrall. Reproducció del suport en fusta del dibuix del vitrall. Plantilles. Material de treball per als alumnes (pinzells, pintura de plom, pintures de colors per simular els vitralls, etc.).


Mecanismes d'avaluació:

Al final es dedicarà un temps de conclusions per consolidar els aprenentatges. En acabar es lliurarà el full d'avaluació als mestres i a l'equip d'educadors. Es dissenyaran fulls d'avaluació que vagin més enllà del funcionament i se centraran en els aprenentatges adquirits pels alumnes. Serà, doncs, una avaluació qualitativa i quantitativa. Finalment caldrà recollir també l'opinió dels alumnes, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la dels professors, serà determinant.


Observacions:

Segons el nivell educatiu, aquesta activitat es pot complementar amb els tallers "Escriptura medieval" i "L'arqueta de Sant Martirià: un reliquiari medieval", i la visita dinamitzada "Banyoles medieval". Segons els interessos del grup, es pot enfocar la visita en algun dels àmbits temàtics de l'edat medieval.