Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries

C/ Josep Puig i Cadafalch, s/n
Escala, l' - Alt Empordà
Telèfon: 972775976
Fax:
reservesempuries@gencat.cat
www.macempuries.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Empúries: taller d'arqueologia


Descripció breu:

En aquest taller ens convertirem en autèntics arqueòlegs per descobrir les eines, les tècniques de treball i els secrets d'aquesta disciplina científica, així com la importància que té en l'estudi del passat i de la nostra història.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.45 h


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Comprendre i valorar el patrimoni cultural. Descobrir l'arqueologia i els seus processos de treball. Descobrir la importància de l'arqueologia en el coneixement de la història. Analitzar el medi històric. Valorar i contextualitzar la informació amb criteri. Aprendre a manipular i estudiar diferents peces i materials. Sensibilitzar-se envers la recuperació i la conservació del patrimoni. Identificar i reconèixer en diferents objectes i formes d'expressió trets culturals, religiosos, ideològics i socials de les cultures presents a Empúries.


Descripció de l'activitat:

Aquest taller se centra a descobrir el món de l'arqueologia, una ciència fonamental en el coneixement de la nostra història i clau en el dia a dia d'un jaciment arqueològic com el d'Empúries. El taller apropa els alumnes al coneixement de les tècniques de treball d'aquesta disciplina, a les eines relacionades amb l'estudi tècnic dels materials i els ajuda a interpretar les restes arqueològiques des d'una perspectiva intuïtiva i crítica. Tot treballant en equip, els alumnes es familiaritzen amb el treball en un camp d'excavació i al laboratori, i gaudeixen de l'experiència emocionant que suposa la cerca del nostre passat.


Materials utilitzats:

Tot el material necessari per a l'excavació arqueològica (paletes, paletins, recollidors, pinzells, etc.) i per a l'estudi al laboratori (catàlegs de peces, peus de rei, lupes, etc.), així com suport visual per a l'explicació de continguts.


Mecanismes d'avaluació:

L'avaluació d'aquesta activitat s'enfoca de dues maneres: d'una banda, els alumnes fan un balanç final de com ha anat el taller amb l'educador, i de l'altra, es proporciona als docents una enquesta de satisfacció que valora diversos aspectes conceptuals, competencials i didàctics de l'activitat. Els educadors, al seu torn, valoren el funcionament i dinàmica de cada grup.


Observacions:

El grup mínim per fer aquesta activitat és de vint alumnes.