Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Bolvir

Carrer de la Font, 2
Bolvir - Cerdanya
Telèfon: 972895001
Fax: 972895012
bolvir@bolvir.cat
www.bolvir.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La pintura al tremp d'ou: pintem un retaule a l'edat mitjana


Descripció breu:

La tècnica de la pintura al tremp d'ou va ser molt utilitzada a l'edat mitjana, sobretot per pintar els retaules de colors vius que ornamentaven les esglésies. Tot i així, en trobem exemples ja a l'època grega, la romana i fins que va aparèixer la pintura a l'oli. Utilitzarem el rovell d'ou com a aglutinant, i el barrejarem amb pigments de diferents colors per fer-ne pintures de colors. Al taller pintarem sobre paper i fusta. Actualment s'aplica aquesta tècnica en la reproducció de pintura romànica i medieval i en restauració.


Lloc o equipament:

Museu Espai Ceretània. Carrer de la Corona, 46. 17539 Bolvir


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6.05 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.55 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer la tècnica de la pintura utilitzada a l'edat mitjana.


Descripció de l'activitat:

a tècnica de la pintura al tremp d'ou va ser molt utilitzada a l'edat mitjana, sobretot per pintar els retaules de colors vius que ornamentaven les esglésies. Tot i així, en trobem exemples ja a l'època grega, la romana i fins que va aparèixer la pintura a l'oli. Actualment s'aplica en la reproducció de pintura romànica i medieval, en tècniques murals, en restauració, etc. El tremp d'ou és una pintura d'una gran transparència i lluminositat.


Materials utilitzats:

Per al tremp d'ou utilitzarem el rovell d'ou com a aglutinant, i el barrejarem amb pigments de diferents colors per fer-ne pintures de colors. Al taller pintarem sobre paper i fusta.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració de l'actitud dels alumnes. Valoració del treball en grup. Valoració de la capacitat educativa i relacional dels alumnes. Valoració de la participació dels alumnes.


Observacions: