Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Carrer Abadia, 4
Vilabertran - Alt Empordà
Telèfon: 972387559
Fax: 972387559
coordinaciosantpere@educart.biz
http://monuments.mchcat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Scape room a Vilabertran


Descripció breu:

Blanca d'Anjou ha perdut el seu amulet màgic de camí a la canònica de Vilabertran, lloc on es casarà amb Jaume II, aliança que posarà fi al conflicte de Sicília. Sense aquest amulet, Blanca se sent insegura i no es vol casar. Li ha caigut pel camí? Ha estat un robatori? Vine a la canònica i traurem l'entrellat de tot plegat.


Lloc o equipament:

Canònica de Santa Maria de Vilabertran.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

3.25 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.97 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Identificar les característiques pròpies de la societat medieval i situar-la en el temps. 2. Comprendre els diferents estaments que la configuraven i les peculiaritats de cada un. 4. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant. 5. Fomentar la presa de decisions i les seves conseqüències. 6. Fomentar el respecte i l'interès pel patrimoni i la història com una manera de comprendre el món actual.


Descripció de l'activitat:

Blanca d'Anjou ha perdut el seu amulet màgic de camí a la canònica de Vilabertran, lloc on es casarà amb Jaume II, aliança que posarà fi al conflicte de Sicília. Sense aquest amulet, Blanca se sent insegura i no es vol casar. Li ha caigut pel camí? Ha estat un robatori? Vine a la canònica i traurem l'entrellat de tot plegat. Està pensada per ser un joc d'escapada o escape room, de manera autònoma l'alumnat haurà de buscar pistes i resoldre l'enigma en grups. A l'inici es presentarà el joc i l'espai, i es farà una introducció dels aspectes més rellevants de la canònica de Vilabertran i que permetran juntament amb altres pistes descobrir els misteris que amaga. Al final de l'activitat, es portarà a terme una conclusió i posada en comú amb tot el grup classe.


Materials utilitzats:

Attrezzo i amulet màgic; sobres de pistes; brúixoles; cofre; cadenat.


Mecanismes d'avaluació:

Es distingeixen diferents etapes en el nostre model d'avaluació: les observacions in situ de les activitats o quadern de bitàcola, el registre escrit de l'experiència i els processos pels quals ha passat l'alumnat i les educadores durant el transcurs de l'acció educativa, a partir d'indicadors reflexius i qualitatius sobre el procés de treball i seguiment. També hi ha l'espai per als qüestionaris per als docents, l'alumnat i els usuaris de les activitats; la seva opinió és imprescindible per a la millora constant.


Observacions: