Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Gala - Salvador Dalí

Pujada del Castell, 28
Figueres - Alt Empordà
Telèfon: 972677518
Fax: 972501666
difusio@fundaciodali.org
www.salvador-dali.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Museu Dalí: l'ull de la mosca


Descripció breu:

Es tracta d'una visita per als grups de primària i primer cicle de secundària que hagin visitat el Museu recentment (també es pot adaptar com a primera visita al Museu). El redescobrim a través de l'ull de la càmera fotogràfica tot experimentant amb eines visuals (monocles, lupes, ulleres, miralls, ulls de mosca i objectius d'ull de peix), i juguem amb la realitat canviant-la, manipulant-la i deformant-la.


Lloc o equipament:

Teatre-Museu Dalí de Figueres. Itinerari artístic per les sales Escenari, Tresor, Peixateries, Pati Cadillac, Mae West i Palau del Vent.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i trenta mimuts.


Preu/alumne original:

11 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

8.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer un dels artistes gironins i catalans més importants de la història; 2. Descobrir Salvador Dalí i el seu Teatre-Museu de forma lúdica i participativa; 3. Partint de l'obra de Dalí, redescobrir el Museu a través de l'ull de la càmera fotogràfica tot experimentant amb eines visuals.


Descripció de l'activitat:

Es tracta d'una visita per als grups de primària i primer cicle de secundària que hagin visitat el Museu recentment (també es pot adaptar com a primera visita al Museu). El redescobrim a través de l'ull de la càmera fotogràfica tot experimentant amb eines visuals (monocles, lupes, ulleres, miralls, ulls de mosca i objectius d'ull de peix), i juguem amb la realitat canviant-la, manipulant-la i deformant-la.


Materials utilitzats:

Selecció d'eines visuals monoculars, lupes, ulleres, miralls, ulls de mosca i objectius d'ull de peix. Al final de la visita es lliurarà al grup un equip d'activitats artístiques per completar l'experiència del Museu a l'aula.


Mecanismes d'avaluació:

S'han establert diverses vies d'avaluació: una enquesta per als mestres, l'enquesta de l'educador/a i l'avaluació de la responsable del servei educatiu a partir d'aquestes dues valoracions, així com la revisió periòdica de les propostes educatives i dels treballs dels educadors.


Observacions:

1. La visita té una durada i preveu un itinerari perquè s'adaptin a l'edat dels alumnes i als continguts que volem oferir-los. No es pretén ensenyar tot el Museu en una sola visita; 2. Es tracta d'una visita de descoberta de l'artista i del Museu, i es recomana com a activitat prèvia a la realització d'un treball sobre Salvador Dalí; 3. No s'acceptaran més de 4 grups per escola i dia; 4. Les visites s'hauran de realitzar entre novembre i febrer (ambdòs inclosos); 5. Per a més informació, vegeu Educa Dalí a www.salvador-dali.org.