Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Calella de Palafrugell: explorem i compartim


Descripció breu:

L'activitat uneix una ruta i un taller d'escriptura. Al llarg del recorregut i a través dels textos literaris farem una descoberta de l'entorn, llegirem, prendrem notes i farem fotografies. Es tracta d'un joc de geolocalització en què recollirem la informació necessària per poder compartir i explicar l'experiència de fer la ruta Josep Pla a Calella de Palafrugell en entorns digitals. Competències bàsiques: 2, 5, 10, 11, 12, Ac1.


Lloc o equipament:

Calella de Palafrugell.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Apropar els participants a la biografia de Josep Pla i als aspectes principals de la història de Calella. 2. Identificar els nexes que vinculen la literatura i el paisatge. 3. Millorar la competència de lectura i expressió oral a través de l'activitat pràctica i la interpretació de textos literaris. 4. Explorar i millorar les estratègies d'expressió individual a través de l'expressió escrita. 5. Millorar la competència escrita de l'alumnat en entorns digitals.


Descripció de l'activitat:

Passejada literària des del Port Bo fins al Canadell, en la qual es llegiran textos de Josep Pla vinculats a cada indret. Els participants necessiten els telèfons mòbils per il·lustrar els textos. Com a treball complementari al taller, els participants han de compartir i explicar la ruta a la xarxa social Wikiloc.


Materials utilitzats:

Textos de Josep Pla i fotografies biogràfiques.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta al professorat en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del servei educatiu de la Fundació Josep Pla en valorarà els resultats i hi aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes.


Observacions:

Continguts clau: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22. Caldrà que l'alumnat assistent porti, com a mínim, un mòbil per cada quatre alumnes.