Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Escriptura medieval


Descripció breu:

A l'època medieval, en un món amb una estructura social molt marcada, l'escriptura no estava a l'abast de tothom. Qui escrivia? Per què? Què deien els documents? Ho descobrirem mitjançant l'observació de documents originals del període medieval i ens convertirem en els escrivents de l'època.


Lloc o equipament:

Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany i Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer, valorar i respectar el patrimoni. 2. Situar l'edat medieval a l'eix cronològic. 3. Analitzar la societat feudal i, en especial, la societat banyolina. 4. Localitzar documents i vestigis medievals conservats i conèixer com vivien els monjos al monestir de Banyoles. 5. Experimentar amb una activitat medieval: l'escriptura.


Descripció de l'activitat:

L'activitat serveix per conèixer l'estructura de la societat feudal a l'època medieval i les diferències ben marcades que establia. Visitarem l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany, ubicat al monestir de Sant Esteve, on podrem observar pergamins i còdexs originals de l'època medieval per entendre la feina dels monjos copistes i el paper dels monestirs en la preservació d'aquests documents. A continuació, els alumnes es convertiran en escrivents i copiaran textos medievals amb els mateixos instruments que feien servir els monjos benedictins i en les mateixes condicions ambientals.


Materials utilitzats:

Documentes originals dels segles X-XV de l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany i material pràctic perquè els alumnes facin el taller.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat hi ha un temps dedicat a les conclusions per consolidar els aprenentatges. Posteriorment, es fa arribar una enquesta al professorat perquè avaluï diversos aspectes de l'activitat, incloent-hi la valoració que en fa l'alumnat, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la del professorat, és determinant. L'equip d'educadors també completa una enquesta de valoració en finalitzar cada sessió.


Observacions: