Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

C/ Santa Llúcia, 8
Girona - Gironès
Telèfon: 972204637
Fax: 972216487
macgirona.cultura@gencat.cat
www.macgirona.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobrint la Gerunda romana. Opció 2


Descripció breu:

Itinerari pel Barri Vell de la ciutat de Girona, on l'alumnat descobrirà les restes de la Gerunda romana. L'itinerari s'acompanya d'un taller en què l'alumnat reproduirà els passos a l'hora de fundar una ciutat romana: posarà en pràctica l'ús de la groma per poder traçar el cardo i el decumanus. Per acabar, l'alumnat construirà un tros de calçada romana.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, ubicat al monestir de Sant Pere de Galligants


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

3 h


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Apropar el coneixement, la identificació i l'estudi del patrimoni romà. Adquirir i usar vocabulari propi de la matèria. Valorar el patrimoni històric i cultural de la ciutat de Girona. Interpretar plànols urbans. Descobrir funcions d'espais i edificis de la ciutat romana.


Descripció de l'activitat:

Itinerari pel Barri Vell de la ciutat de Girona, on l'alumnat descobrirà les restes de la Gerunda romana. L'itinerari s'acompanya d'un taller en el qual l'alumnat reproduirà els passos a l'hora de fundar una ciutat romana: posarà en pràctica l'ús de la groma per poder traçar el cardo i el decumanus. Per acabar, l'alumnat construirà un tros de calçada romana.


Materials utilitzats:

Material gràfic de suport, maqueta d'una calçada romana, una groma, bols, pinzells, argila i sorres de diferents textures.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura un qüestionari al professor responsable i a l'educador que guia l'activitat.


Observacions:

L'alumne/a s'emporta el tros de calçada que ha treballat durant l'activitat.