Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Atri Cultura i Patrimoni SLU

Carrer Nou, 60, 2n
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 972470735
Fax: 603643525
info@atri.cat
www.atri.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Les termes romanes d'Aquae Calidae i el termalisme


Descripció breu:

Aquae Calidae, que avui coneixem amb el nom de Caldes de Malavella, era una de les ciutats romanes que hi havia a l'antiguitat a Catalunya. La coneixerem a partir de la visita al conjunt termal, un edifici amb 2.000 anys d'història que ens donarà peu a saber com vivien els romans, què eren unes termes, quins usos tenien i la seva evolució fins al termalisme actual i els balnearis. Arribarem fins a la font de la Mina, on tastarem l'aigua termal i en coneixerem les propietats.


Lloc o equipament:

Termes romanes, fonts i nucli antic de Caldes de Malavella


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir "in situ" com funcionava un conjunt termal que aprofitava les aigües calentes, com n'era el dia a dia i quines creences i costums hi estaven associats. Valoració de les necessitats de protegir i difondre el patrimoni natural i cultural com a herència cultural dels grups humans i manifestació de riquesa i diversitat. Localització i obtenció d'informacions diverses sobre restes arqueològiques i elements patrimonials de Catalunya.


Descripció de l'activitat:

La visita comença a la plaça de Sant Grau, on s'explica què era una ciutat romana i què sabem de la d'Aquae Calidae i les seves recents troballes arqueològiques. A continuació es visita el conjunt termal romà de Sant Grau, on n'esbrinarem el funcionament (sala de la surgència, sales annexes, ambulacre, piscina, sistemes de desguàs, etc.) i la història. Passejarem pel nucli antic i modernista, on descobrirem la continuïtat dels usos de les termes romanes i del termalisme als balnearis actuals. Arribarem fins a la font de la Mina, on podrem tastar l'aigua termal i conèixer-ne les propietats.


Materials utilitzats:

Dossiers didàctics i pedagògics adaptats als diferents nivells. Reproduccions de les dues inscripcions romanes trobades a Caldes. Làmines amb la planta de les termes romanes i reconstruccions dibuixades del seu aspecte original. Panells de la museïtzació del jaciment arqueològic.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

S'haurà de contractar transport per a l'arribada a Caldes de Malavella i per a la recollida del grup una vegada acabada la visita. També s'hi pot arribar en tren. La visita també es pot combinar amb la visita a una planta embotelladora d'aigua termal a Caldes de Malavella (demaneu-ne un pressupost a part).