Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

La Sirga, Cooperativa de Serveis Culturals, SCCL

Passatge Elisenda de Montcada, 2 AT 01
Salt - Gironès
Telèfon: 608178610
Fax:

https://www.lasirga.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Quin munt de contes


Descripció breu:

Us imagineu un poble on les rates parlessin? I un on els nens i nenes dormissin a dins dels arbres? I si us dic que hi ha un poble on totes les dones viuen a dins d'una flor? Mitjançant aquesta activitat es pretén posar els contes de Mercè Rodoreda a l'abast dels lectors i lectores més joves a partir de les paraules, les expressions, les onomatopeies i tot l'instrumental lilterari que forneix els relats de l'autora. L'objectiu és que l'alumnat descobreixi l'escriptura com un joc i un mitjà d'expressió, a més del gust per la lectura.


Lloc o equipament:

Romanyà de la Selva.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

3 hores (mitja jornada).


Preu/alumne original:

7 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Donar a conèixer l'obra de Mercè Rodoreda entre el públic lector més jove. 2. Identificar els elements més representatius de l'obra de l'autora catalana. 3. Interpretar el llenguatge literari: sentit figurat, frases fetes, expressions... 4. Dramatitzar contes i altres textos literaris per aprofundir en el seu sentit. 5.  Desenvolupar el gust per la lectura. 6.  Reelaborar textos a partir de la comprensió explícita i inferencial. 7.  Desenvolupar l'interès pels textos escrits com a font d'informació i d'aprenentatge.


Descripció de l'activitat:

Mitjançant aquesta activitat es pretén posar els contes de Mercè Rodoreda a l'abast dels lectors i lectores més joves a partir de les paraules, les expressions, les onomatopeies i tot l'instrumental lilterari que forneix els relats de l'autora. L'objectiu és que l'alumnat descobreixi l'escriptura com un joc i un mitjà d'expressió, a més del gust per la lectura.  Avaluació inicial: es parteix d'una avaluació inicial en què es comparteix amb els participants els coneixements que tenen de l'obra de Mercè Rodoreda, de la seva persona i del poble de Romanyà. Desenvolupament de la ruta: recorregut literari que ressegueix les cases de l'autora, els carrers, la plaça, els edificis, el mirador, el cementiri de Romanyà i el dolmen de la Cova d'en Daina, a través dels mots que els nens i nenes aniran trobant al llarg del camí i que els serviran per descobrir els contes de Mercè Rodoreda i per crear el seu propi relat.


Materials utilitzats:

El llibre Viatges i flors de Mercè Rodoreda, petit diccionari, targetes amb les paraules descobertes i fitxes per crear els contes.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta de valoració per al professorat i enquesta de valoració per a l'alumnat.


Observacions:

Encara que el recorregut no presenta dificultats, es recomana portar un bon calçat i roba còmoda.