Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Privada Carl Faust

Passeig de Carles Faust, 9
Blanes - Selva
Telèfon: 972330826
Fax: 972330826
marimurtra.divulgacio@gmail.com
www.marimurtra.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Les plantes medicinals del jardí


Descripció breu:

Activitat de descoberta que dona a conèixer l'etnobotànica, les plantes medicinals i les seves propietats. Els alumnes, treballant en grup, identifiquen les espècies i coneixen les seves  característiques i propietats remeieres. Tot en una activitat dinàmica, amb el suport de la tecnologia, en la qual caldrà que els participants s'orientin pel jardí botànic mentre fan una gimcana en petits grups. Disposaran d'un quadern amb un mapa i de les fitxes botàniques. Cal un telèfon amb dades i lector de QRs per cada grup.


Lloc o equipament:

Jardí botànic Marimurtra.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

8.1 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Donar a conèixer les plantes medicinals, l'etnobotànica i la seva importància per a la societat. 2. Identificar plantes medicinals del jardí. 3. Interpretar un mapa i orientar-se en l'espai a l'interior del jardí. 4. Fomentar el treball en equip i la resolució de conflictes. 5. Posar en valor el patrimoni natural i cultural. 6. Fomentar la curiositat envers el medi ambient.


Descripció de l'activitat:

L'activitat consisteix a descobrir el món de les plantes medicinals d'una manera divertida, mitjançant una gimcana. Els alumnes, en petits grups, han de buscar una selecció de plantes medicinals repartides pel jardí botànic amb l'ajut d'un mapa i de les fitxes botàniques. Cada planta té un QR que cal escanejar per descobrir-ne la informació (per a això cada petit grup ha de disposar d'un telèfon amb dades i lector de QRs). Es fomenta el treball en equip, la resolució de conflictes i l'orientació. L'activitat finalitza amb una posada en comú sobre la importància d'aquestes plantes. S'hi inclou un quadern de suport a cada alumne, que inclou un mapa del jardí botànic amb la localització aproximada de la selecció de plantes que calen trobar i la fitxa de cadascuna d'elles.


Materials utilitzats:

Com a recurs pedagògic, a l'inici de l'activitat es reparteix un quadern de suport a cada alumne/a, que conté un mapa del jardí botànic amb la localització aproximada de la selecció de plantes que calen trobar i la fitxa de cadascuna d'elles. Cada planta té un QR que cal escanejar per descobrir-ne la informació (per a això cada petit grup ha de disposar d'un telèfon amb dades i lector de QRs). El quadern és imprescindible per dur a terme l'activitat i afavoreix el treball posterior a l'aula, on es podran treballar les espècies seleccionades.


Mecanismes d'avaluació:

En finalitzar l'activitat, es facilita al professor/a acompanyant una enquesta en línia perquè avaluï l'activitat realitzada quant a continguts, dinàmica, qualitat dels recursos pedagògics i grau de satisfacció de la visita.


Observacions:

Les activitats comencen a les 10 o a les 12 h. En tots dos casos cal arribar al jardí 30 minuts abans. Durant aquest temps es pot esmorzar a la zona d'esbarjo i utilitzar els lavabos de l'interior del jardí. Cal que cada petit grup (3-5 alumnes) disposi d'un telèfon amb dades i lector de QRs.